Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šiose svetainės naudojimo sąlygose ir taisyklėse nustatomos svetainės administratoriaus ir vartotojo teisės bei pareigos, paslaugų teikimo, įsigijimo ir atsiskaitymo už jas tvarka bei kitos nuostatos, susijusios su svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Administratorius - UAB Egidijos nagų studija.

Vartotojas - asmuo, besinaudojantis bet kuriomis svetainėje teikiamomis paslaugomis (turinio peržiūra, registracija, prieigos prie mokamo turinio įsigijimas ir kitos teikiamos paslaugos).

Paslaugos - šioje svetainėje administratoriaus teikiamų paslaugų kompleksas, įskaitant prieigą prie patalpintos tekstinės informacijos, vaizdo turinio ir kitų svetainės galimybių, kuriomis gali pasinaudoti vartotojas.

Registruodamasis svetainėje bei naudodamasis teikiamomis paslaugomis, vartotojas patvirtina, kad sutinka besąlygiškai su pateiktomis sąlygomis ir taisyklėmis.

Administratorius turi teisę bet kada keisti ar papildyti naudojimo sąlygas ir taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje momento. Tuo pačiu administratorius neprivalo informuoti vartotojo apie pakeitimus. Vartotojas turi asmeniškai susipažinti su pakeitimais reguliai peržiūrėdamas svetainės taisyklių skyrių, o tolimesnis svetainės paslaugų naudojimas reiškia, kad vartotojas sutinka su taisyklių pakeitimais.

2. Registracija ir prisijungimas prie svetainės

Dalis turinio, pateikto svetainėje, yra mokamas. Norėdamas įsigyti prieigą ir peržiūrėti šį turinį, vartotojas turi užsiregistruoti ir prisijungti prie savo paskyros. Registracijos metu vartotojas privalo pateikti aktualią ir teisingą informaciją, įskaitant kontaktinius duomenis.

Registracijos metu sukurta asmeninė vartotojo paskyta gali būti naudojama tik asmeniškai vieno vartotojo. Draudžiama perduoti prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims ar kitais būdais padėti tretiesiems asmenims peržiūrėti mokamą turinį.

Jei vartotojo prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims arba kyla įtarimų, kad tretieji asmenys gali kitu būdu prisijungti prie vartotojo paskytos, vartotojas apie tai turi nedelsiant informuoti administratorių.

3. Paslaugų užsakymas, apmokėjimas ir grąžinimas

Norėdamas peržiūrėti mokamą turinį, vartotojas turi įsigyti prieigą nurodytam laikotarpiui. Įsigijus prieigą, nurodytą laikotarpį vartotojas turi teisę naudotis svetainės teikiamomis mokamomis paslaugomis. Nurodytu laikotarpiu peržiūrų skaičius nėra ribojamas. Pasibaigus užsakymo laikotarpiui, prieiga prie mokamo turinio yra apribojama.

Paslaugos yra teikiamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir kitais įstatyminiais aktais, reglamentuojančiais internetu įsigyjamas prekes ar teikiamas paslaugas. Nutraukti sutarties ir atšaukti paslaugų užsakymo negalima, jei buvo pradėtas skaitmeninio turinio teikimas (informacijos parsisiuntimas, vaizdo įrašų peržiūra). Atlikdamas užsakymą, vartotojas sutinka, kad yra susipažinęs su šia sąlyga ir paslaugų užsakymas nebus atšauktas.

4. Duomenų apsauga

Užsiregistruoti svetainėje ir atlikti užsakymą galima tik įvedus formose prašomus duomenis. Administratorius įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, jei tai būtina užsakymo vykdymui arba LR įstatymuose numatytais atvejais.

Administratorius neprašo ir nerenka mokėjimo duomenų (mokėjimo kortelių, sąskaitų ir pan.). Apmokėjimui atlikti vartotojas nukreipiamas į saugią elektroninių mokėjimų sistemą. Administratorius gauna duomenis tik apie rezultatą - mokėtoją bei apmokėtą sumą.

Patvirtindamas šias taisykles vartotojas sutinka, kad nurodytu telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu būtų siunčiami pranešimai, skirti paslaugų užsakymui bei informacijai.

5. Intelektinė nuosavybė

Svetainėje esantis turinys yra administatoriaus nuosavybė ir yra saugomas LR įstatymų nustatyta tvarka. Draudžiama svetainėje pateiktą informaciją kopijuoti ar platinti be raštiško administratoriaus sutikimo.

Prieigos prie mokamo turinio įsigijimas vartotojui suteikia teisę naudoti pateiktą informaciją tik asmeniniais mokymosi tikslais. Vartotojas neturi teisės pateiktos informacijos naudoti jokiais kitais tikslais, įskaitant: kopijuoti ir perduoti tretiesiems asmenims; patalpinti viešai internete ar platinti kitais kanalais; redaguoti ar montuoti vaizdo medžiagą, nuomoti ar pardavinėti ir kt.

Informacija

Virtuali mokykla

Mes siekiame, kad mokymai būtų visiems prieinami, įdomūs ir kokybiški. Vaizdo pamokos suteiks galimybę praplėsti savo žinias jums patogiu metu.

Kontaktai

Kontaktai